7 брутални спартански цитата

 1. „Това са спартански стени“ – Повечето чужди пратеници били изумени от факта, че спарта няма стени. Когато крал Агесилаус бил попитан защо, той просто показал войните си.

  spartans-2

 2. „Не колко, а къде“  – „Спартанците винаги преди битка разпитвали за врага си. Тях не ги интересувало колко многобройна е чуждата армия, а къде се намира“
 3. „Елате и си ги вземете“ – Когато Ксеркс (персийски цар) предложил на Леонид да се предаде, като им предадат оръжията си получил точно този отговор.
 4. „Закусвайте добре мъже, защото ще вечеряме с Хадес“ – малко по различен и автентичен от цитата в 300, но това е казал Леонид на мъжете си в една „прекрасна“ сутрин. Явно е смятал, че няма да доживеят до вечеря. Бил е прав.
 5. „Какви невероятни женски покои“ – Това били думите на Агесилаус, когато за пръв път зърнал добре укрепени градски стени.
  Да, спартанците са смятали, че зад такъв тип укрепления се крият само женчовци.
 6. Някога имало един спартанец, който си нарисувал муха в реален размер на щита. Когато го попитали защо му е тази рисунка той отговорил: „Защото ще ги е страх от мухата! Ще им се струва като гигант.. когато размажа щита си в лицата им..“
  spartan-army-andrew-howat
 7. Когато търговец продавал на спартанец петел за бой той му казал „този петел ще се бие докато умре“, а спартанеца му отговорил „А продаваш ли петел, който ще се бие докато убие?“
Share.