Мъжката Библия

Още през древни времена преди Интернета и Азис , „Мъжката Библия“ е била създадена с цел забавление на мъже над 18 годишна възраст,
но тъй като мъдростта в тези текстове е безгранична и безброй дами се присъединиха към нас…